Syuten
(Sky of Autumn)

1985 Touhou Bijutsu Ten

No.30M(91.0x60.6cm)(C)Hirabayashi Yoshiko