Kisetsu No Ashioto
(Seasonal Changes)

1988 22th Touhou Ten

No.120[180x132cm]© Hirabayashi Yoshiko