Kami(Hair)

1995 Toubu Aki No TouhouTen

No.30P[91x65cm]© Hirabayashi Yoshiko