Kyoritsu Shuppan Co.,Ltd.
4F, Kyoritsu-KaikanBldg, 4-6-19, Kohinata, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0006, Japan
Tel:+81+3-3947-2511
Fax:+81+3-3947-2539
e-mail:general@kyoritsu-pub.co.jp
URL:http://www.kyoritsu-pub.co.jp/